GAZDAN ARINDIRMA

Katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerin depolandığı tanklar ve kapalı mahaller ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeler ve boru devrelerinde, inșa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak ișlemler ile can, mal ve çevre güvenliği sağlanması için yapılan gazsızlaștırma çalıșmalarına GAS-FREE denir.

Yapısı itibariyle tehlikeli bir operasyon olması sebebiyle, insanların güvenliği, profesyonel bir gas-free hizmetinin seçilmesiyle garanti edilebilir. Bu hedefin sağlanmasında, deneyim ve eğitim her șeyden önce gelmektedir.